04 - 31 Ιουλίου 2017

Ιόνιος Βουλή

Η ομαδική έκθεση "A Certain Blue of the Sea” θα λάβει χώρα στην Ιόνιο Βουλή Κέρκυρας για να αναδείξει το Ιόνιο και την Κέρκυρα ως χώρο έµπνευσης και δηµιουργίας απο τις 4 Ιουλίου έως και το τέλος Ιουλίου.