04 Απριλίου - 04 Μαΐου 2017

Cheapart

Η εγκατάσταση «Athens for Real» του δίδυμου Bildstein & Glatz παρουσιάζεται στην Cheapart από 4 Απριλίου έως 4 Μαΐου.

02 Νοεμβρίου - 04 Δεκεμβρίου 2016

Cheapart

Η cheapart παρουσιάζει τα έργα 20 καλλιτεχνών επιχειρώντας να καταδείξει τον «παραλογισμό» του Θρησκευτικού ιερατικού συστημικού λόγου από 2 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου.