16 Μαι 2012

Ο χρόνος, ο χώρος και ο ρόλος τους στη ζωή, με εργαλεία το παράδοξο, την ένταση, τον υπαινιγμό αλλά και την αμεσότητα, την υποβλητικότητα καθώς και την απλότητα, αποτελούν τις συνισταμένες του έργου της Μάρως Μιχαλακάκου.