27 - 29 Ιανουαρίου 2017

Πολυχώρος Κ.Ο.Τ.Ε.Σ. (Booze Cooperativa)

Το πρώτο GenderFest 2017 πραγματοποιείται στο Booze Cooperativa σε συνεργασία με το Ίδρυμα RosaLuxgr, από τις 27 έως 29 Ιανουαρίου 2017.