11 Ιαν 2019

Με περισσότερα από 100 έργα του Leonardo da Vinci, του Raphael, του Michelangelo, του Dürer και άλλων, η έκθεση στο Μουσείο J. Paul Getty εντοπίζει τη σταδιακή εμφάνιση του γυμνού για περισσότερα από 130 χρόνια στην Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ολλανδία.