04 Δεκεμβρίου 2017 - 18 Φεβρουαρίου 2018

Μουσείο Μπενάκη - Κτήριο της οδού Πειραιώς

H έκθεση του Χρήστου Τζίβελου παρουσιάζει τις σημαντικότερες στιγμές της εικαστικής του παραγωγής, αναδεικνύοντας λιγότερο γνωστές αλλά και άγνωστες πτυχές της, στο Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138.