06 - 14 Απριλίου 2019

Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων

Η performance Mosquito (Κουνούπι) είναι μια σειρά από επίμονες απόπειρες δύο χαρακτήρων να πατάξουν έναν αόρατο εχθρό που κανείς δε βλέπει, μα όλοι αναπνέουμε στο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων.