19 - 20 Φεβρουαρίου 2010

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

Το Hertz Festival εγκαινιάζει στην Αθήνα, ένα σύνδεσμο μεταξύ Ελλήνων και διεθνώς καταξιωμένων καλλιτεχνών στο χώρο της πειραματικής μουσικής.