03 Μαι 2021

«Η εκπαιδευτική διαδικασία, είτε μιλάμε για τον σχεδιασμό ψηφιακών παιχνιδιών είτε για οποιοδήποτε άλλο εργαλείο, πρέπει να έχει ως βασικό στόχο την καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης».