04 Ιουλ 2019

Η δημιουργία του Μουσείου έχει ήδη γίνει δεκτή και αναμένεται να προσφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο για τους κατοίκους της περιοχής όσο και για την αναπτυξιακή πορεία του Λιμανιού του Πειραιά.