30 Μαρ 2020

Το πρόγραμμα "START - Create Cultural Change" στηρίζει φέτος 15 νέους δημιουργικούς επαγγελματίες από διαφορετικές «γειτονιές» της Ελλάδας και μας συστήνει τα έργα τους που προτείνουν καινοτόμες λύσεις σε τοπικές προκλήσεις με εργαλείο τον πολιτισμό.

07 Μαρ 2019

Το πρόγραμμα START – Create Cultural Change δίνει σε 30 νέους υπότροφους τη δυνατότητα να εξελίξουν μια καινοτόμα ιδέα σε πολιτιστική πρωτοβουλία και να αναπτύξουν τα επαγγελματικά προσόντα τους.

04 Μαρ 2019

Κατάθεσε το όραμα και τις ιδέες σου για τη Δημιουργία Πολιτιστικής Αλλαγής στην κοινότητά σου και γίνε μία/ένας από τους τριάντα νέους υπότροφους του προγράμματος START – Create Cultural Change.

11 Φεβ 2019

Μετά από 3 επιτυχημένες χρονιές δράσεων με πάνω από 14.000 ενεργά συμμετέχοντες πολίτες σε όλην τη χώρα, το πρόγραμμα START – Create Cultural Change υποστηρίζει εκ νέου 15 δημιουργικούς επαγγελματίες από διάφορα μέρη της Ελλάδας.

07 Μαρ 2018

Μέχρι να ολοκληρωθεί η 1η φάση εμπλουτισμού της πολυμεσικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καλούνται όλοι και όλες οι ενδιαφερόμενες/οι που επιθυμούν να τροφοδοτήσουν με τη γνώμη τους τη μορφή, το περιεχόμενο και τη διάρθρωσή της.

19 Ιαν 2018

Τα 15 κοινωνικοπολιτιστικά έργα που υλοποιούνται σε όλη την Ελλάδα μέχρι το Μάιο του 2018, από το «START - Create Cultural Change», ένα πρόγραμμα μετεκπαίδευσης και υποτροφιών για ανερχόμενους πολιτιστικούς διαχειριστές στην Ελλάδα.

30 Μαι 2017

Το πρόγραμμα START – Create Cultural Change, με αφορμή την ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου, παρουσίασε τις 15 ιδέες που πραγματοποίησαν οι υπότροφοι του προγράμματος κατά το τελευταίο εξάμηνο σε όλη την Ελλάδα.