03 Μαι 2021

«Η εκπαιδευτική διαδικασία, είτε μιλάμε για τον σχεδιασμό ψηφιακών παιχνιδιών είτε για οποιοδήποτε άλλο εργαλείο, πρέπει να έχει ως βασικό στόχο την καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης».

26 Σεπ 2020

Προτάσεις δημιουργικής ανάγνωσης για τα παιδιά του Δημοτικού που θα ενθαρρύνουν τόσο την αυτοπεποίθησή τους και τη συναισθηματική τους αντίληψη αλλά διεγείρουν και την περιέργειά τους.