07 - 24 Φεβρουαρίου 2019

T.A.F. / The Art Foundation

Στην έκθεση παρουσιάζεται το σύνολο του σχεδιαστικού έργου του koykoytsi - graphique store, από τις 7 Φεβρουαρίου.