Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη προσκαλεί το κοινό στην παρουσίαση του τετράτομου έργου The Cambridge Grammar of Medieval and Early Modern Greek, του εκδοτικού οίκου Cambridge University Press.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 και ώρα 19.00, στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, στον Πειραιά (2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου).

Λίγα λόγια για το έργο

Η Γραμματική αποτελεί ένα εξαιρετικής σημασίας έργο, μοναδικό στο είδος του, το οποίο προσφέρει την πρώτη πλήρη περιγραφή της δημώδους ελληνικής γλώσσας κατά τη Μεσαιωνική και Πρώιμη Νεοελληνική περίοδο (περ. 1100-περ. 1700).

Το έργο στηρίζεται σε ένα ευρύτατο σώμα κειμένων (λογοτεχνικών και μη λογοτεχνικών) και σε ερευνητική εργασία πολλών ετών που εκπονήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Cambridge στο πλαίσιο μείζονος ερευνητικού προγράμματος από επιτελείο ειδικών επιστημόνων (γλωσσολόγων, φιλολόγων και ειδικών στις νέες τεχνολογίες).