Η έκθεση ‘‘There is Nothing Inevitable About Time” (Δεν υπάρχει τίποτα αναπόφευκτο στον Χρόνο) φιλοξενείται στον χώρο του Tavros από τις 3 Φεβρουαρίου έως τις 7 Μαΐου 2022.

Αναπτύσσεται σε τρεις ενότητες με έργα που συνομιλούν μεταξύ τους και εναλλάσσονται στον χώρο ανά άτακτα χρονικά διαστήματα. O Χρόνος ρευστοποιείται, αποκτά πολλαπλές κατευθύνσεις και σημεία, κοιτάζει μπροστά και πίσω, πλάγια, περιμετρικά και μετωπικά, ανοίγοντας ένα πεδίο αμέτρητων συσχετίσεων και πιθανοτήτων.

There is Nothing Inevitable About Time

*Cover photo: Ritu Sarin & Tenzing Sonam, Some Questions on the Nature of Your Existence, 2007,  Μονοκάναλη βιντεοπροβολή, 25 λεπτά, χρώμα, ήχος, Παραγωγή της White Crane Films, Ανάθεση από το TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary