Το metamatic:taf παρουσιάζει την έκθεση “Thesis” της πλατφόρμας Create an Accident, η οποία εγκαινιάζεται στις 28 Μαρτίου και διαρκεί έως τις 18 Απριλίου 2013. Οι ανέφικτες πράξεις, η έννοια της καταστροφής και η απόπειρα σύναψης ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου θεμελιώνουν την έκθεση thesis.

Σχεδιασμένη με τη λογική πλατφόρμας παιχνιδιού, η έκθεση ορίζει ως υπόθεση εργασίας το ερώτημα “τι θα μπορούσε να συμβεί εάν μία επινοημένη κοινότητα έθετε στον εαυτό της ένα όριο, το ξεπέρασμα του οποίου θα οδηγούσε σε συνειδητή καταστροφή της;”.

Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες, είτε ως μέλη της φανταστικής αυτής κοινότητας, είτε ως εξωτερικοί παρατηρητές της, καλούνται να εξερευνήσουν τη δυναμική και τις προοπτικές που τους παρέχει η επιλογή της διαγραφής και της επανεκκίνησης.

Μέσα από τα έργα τους προκαλούν τα όρια της κοινότητας, αντιμετωπίζουν ως θεμιτή επιλογή τη ριζική καταστροφή των μύθων και των αφηγήσεων που την στοιχειοθετούν, αμφισβητούν το ανθρώπινο προνόμιο στη λογική και θέτουν υπό κρίση τόσο την ύπαρξη ακέραιων ατομικών και συλλογικών ταυτοτήτων, όσο και τη βεβαιότητα με την οποία συγκροτείται η γνώση, που αποτελεί κοινό κτήμα της κοινότητας.

Συνολικά, το παιχνίδι του thesis, ως πολιτισμική προσομοίωση, αναπαράγει και καταστρέφει τις κοινωνικές αφηγήσεις και τους ενσωματωμένους σε αυτές μύθους. Ο φανταστικός χαρακτήρας του παιχνιδιού διανοίγει ένα απέραντο σύστημα κανόνων, που μέσα από συμβάσεις και ελευθερίες αποκαλύπτει ένα απεριόριστο πεδίο για τη διερεύνηση άγνωστων μέχρι τώρα επιλογών.