Προηγούμενες εκδηλώσεις

12 - 30 Σεπτεμβρίου 2020

Αιγιάλεια

Το 2ο Φεστιβάλ Πριμαρόλια έρχεται από τις 12 Σεπτεμβρίου στο Αίγιο για να αναδείξει την πλούσια ιστορία της μαύρης σταφίδας στον τόπο με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων.