Τρέχουσες εκδηλώσεις

Προηγούμενες εκδηλώσεις

27 Αυγούστου - 07 Σεπτεμβρίου 2018

Βοτανικός Κήπος Διομήδους

Κατόπιν μεγάλης ζήτησης και μετά τη μεγάλη επιτυχία του ξεχωριστού summer camp για παιδιά από 5-14 ετών, όπου πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο και Ιούλιο, ανακοινώθηκε η συνέχεια του από τις 27 Αυγούστου έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2018.