Τηλ: 2103817517

Προηγούμενες εκδηλώσεις

11 Νοεμβρίου - 05 Δεκεμβρίου 2021

Potential Project

Η θεματική, ομαδική έκθεση τέχνης ''If Anything Survives - Archaeologies, Utopias & The Void'' παρουσιάζεται από τις 11 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου, παράλληλα σε τρεις διαφορετικούς χώρους στην περιοχή των Εξαρχείων.