Προηγούμενες εκδηλώσεις

09 - 28 Μαρτίου 2013

Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος Ηλιούπολης Συνεργείο

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τον Μάρτιο στον Ελεύθερο κοινωνικό χώρο Ηλιούπολης "Συνεργείο".

14 Ιανουαρίου - 28 Φεβρουαρίου 2013

Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος Ηλιούπολης Συνεργείο

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τον Φεβρουάριο στον Ελεύθερο κοινωνικό χώρο Ηλιούπολης "Συνεργείο".