Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνουν έκθεση με τίτλο «Το άγνωστο “μέτωπο” των Βαλκανικών Πολέμων: η διοικητική ενσωμάτωση των Νέων Χωρών» στη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, τα εγκαίνια της οποίας θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 στις 20.00.

Στο πλαίσιο των εγκαινίων θα μιλήσει ο καθηγητής ΑΠΘ, κ. Βασίλης Κ. Γούναρης, με θέμα «Οι πολλαπλές όψεις της ενσωμάτωσης».

Η έκθεση, η οποία είχε παρουσιαστεί στον εκθεσιακό χώρο του Ιδρύματος της Βουλής το 2012 με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τους Βαλκανικούς Πολέμους, εστιάζει σε έναν άλλο, λιγότερο γνωστό, αγώνα της εποχής εκείνης, ο οποίος ξεκίνησε παράλληλα με την απελευθέρωση των νέων επαρχιών κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη των πολέμων του 1912-1913. Η παρουσίαση αρχίζει με μια ιστορική αναδρομή στα στρατιωτικά, διπλωματικά και πολιτικά γεγονότα της δεκαετίας 1912-1922, και αναπτύσσεται μέσα από τους βασικούς τομείς που απασχόλησαν το διοικητικό μηχανισμό: την καταγραφή των πληθυσμών, τη στελέχωση της διοίκησης, την πολιτική, την εκπαίδευση και την οικονομία.

Φωτογραφίες, εφημερίδες, διοικητικές αποφάσεις και επίσημη αλληλογραφία, επιστολικά δελτάρια, πίνακες και χάρτες, αποτελούν τα τεκμήρια που αναπαράγονται στην έκθεση για να σκιαγραφήσουν τους στόχους, τις δυσκολίες, τα επιτεύγματα, και τα προβλήματα της ελληνικής διοίκησης στην προσπάθεια αρμονικής ένταξης των πληθυσμών της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Κρήτης, της Σάμου, των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου και της Θράκης στο μηχανισμό του κράτους.

Τα τεκμήρια προέρχονται από πλήθος φορέων, ανάμεσά τους το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, το Ιστορικό και Διπλωματικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, τα ΓΑΚ – Ιστορικά Αρχεία Μακεδονίας και Ηπείρου, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη και το Μουσείο Μπενάκη, αλλά και από ιδιωτικές συλλογές από όλη την Ελλάδα.

photo: Καβάλα, άποψη της πόλης λίγο μετά την απελευθέρωσή της στις 26 Ιουνίου 1913. Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αρχείο Στέφανου Δραγούμη