Πέμπτη και 12

(Πέμπτη και 12)

Κωμωδία

2013

Ελλάδα

103'

Θανάσης Τσαλταμπάσης