Καπερναούμ

(Capharnaum)

Δραματική

2018

Λίβανος

126'

Ναντίν Λαμπάκι