Κενή διαθήκη

(Κενή διαθήκη)

Δραματική

2018

Ελλάδα

78'

Αλέξανδρος Ευάγγελος Φασώης