23.03.2017 - 14.05.2017

Χρήστος Μποκόρος. Νόστος Αδήλων

Μουσείο Μπενάκη - Κτήριο της οδού Πειραιώς